VDRS
Vaderschapsverlof

Vaderschapsverlof

Gisteren (19 mei) stemde de Europese commissie voor een regeling waarbij in het in alle landen geregeld is dat vaders minimaal 2 weken ouderschapsverlof krijgen bij de geboorte van hun kind. Een verlenging van het vaderschapsverlof is belangrijk omdat het ten eerste zorgt voor een duurzame relatie tussen vader en kind. Verder blijkt uit resultaten in de Scandinavische landen dat de opvoedrol tussen vaders en moeders veel gelijkwaardiger verdeeld is. Ook is in deze Scandinavische landen een grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt waar te nemen.

De vraag is natuurlijk of twee weken voldoende is. Het kan worden gezien als een goede stap, maar een verdere uitbreiding lijkt uiteindelijk wel nodig in het belang van het kind, de moeder en natuurlijk ook voor de vader. Dat het initiatief wordt genomen vanuit de Europese commissie, juich ik toe. De kans dat bedrijven en vooral commerciële bedrijven vaders langer vaderschapsverlof gaan geven is daarmee groter geworden. De commissie lijkt de omstandigheden te scheppen voor de vaders, wat geweldige ervaringen en kansen oplevert voor vaders.

Jeroen Pouw

Jeroen heeft HBO-Pedagogiek gestudeerd. Is een kritisch, nieuwsgierig en gemotiveerd persoon. En voornemens om altijd nieuwe dingen te leren, ontdekken, uitproberen en delen met ouders of professionals. Zijn passie ligt bij het doen van onderzoek naar vaders en hoe vaders hun kinderen opvoeden. De afstudeerscriptie heeft hij dan ook geschreven over opvoedvragen bij vaders en hoe zij daar antwoord op willen. 

Uiteindelijk lijkt het hem geweldig om werk te hebben waarbij hij onderzoek mag doen en gelijktijdig voorlichting mag geven aan groepen vaders.

1 reactie

Volg ons!

We vinden het geweldig als je onze social media bezoekt. Vergeet niet te liken!