VDRS

Stichting voor Betrokken Vaderschap

VDRS is gestart als eigen initiatief van een aantal betrokken vaders, maar is inmiddels doorgegroeid en onderdeel van de Stichting voor Betrokken Vaderschap.

Onze Raad van Advies bestaat uit:

Prof. dr. R. (Renske) Keizer – Bijzonder hoogleraar vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam
Dr. S.L. (Susan) Ketner – Lectoraat ouderschap en ouderbegeleiding Hogeschool Leiden
Dr. N. (Nicole) Lucassen – universitair docent en onderzoeker pedagogische wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. L.W.C. (Louis) Tavecchio – Emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam

 

Voor deze stichting zijn de volgende gegevens belangrijk:

 • Ons RSIN/fiscaal nummer is 8560.23.061
 • Contactgegevens: info@vdrs.nl / Telefoon 06-20432681
 • Doelstelling: Het is de missie van de Stichting voor Betrokken Vaderschap om vaders te inspireren tot meer betrokkenheid op hun kinderen om kinderen optimaal te laten floreren.
 • Beleidsplan: volgt
 • Bestuurssamenstelling:
  • Voorzitter: Marius van Regteren,
  • Secretaris: Niels Meijerink
  • Penningmeester: Robin de Jong
 • Beloningsbeleid: Bestuurders krijgen geen beloning voor hun bestuurstaken en kunnen gemaakte kosten declareren.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Voor de uitgeoefende activiteiten verwijzen we naar het beleidsplan (zie onder) en de Facebookpagina (//www.facebook.com/vdrs.nl/)
 • Financiële verantwoording: “het eerste boekjaar eindigt statutair op 31 december 2016. Op de website zal de financiële verantwoording over het eerste verlengde boekjaar worden gepresenteerd.”

Beleidsplan Stichting voor Betrokken Vaderschap, versie dd 20-6-2016

Volg ons!

We vinden het geweldig als je onze social media bezoekt. Vergeet niet te liken!