VDRS

Stichting voor Betrokken Vaderschap

VaDeRS is gestart als eigen initiatief van een aantal betrokken vaders, maar is inmiddels doorgegroeid en onderdeel van de Stichting voor Betrokken Vaderschap. Wij geloven in het belang van betrokken ouders bij het opgroeien van hun kinderen. Moeders zijn over het algemeen meer betrokken dan vaders, terwijl onderzoeken laten zien dat de bijdrage van vaders net zo van belang is. Daarom richten wij ons tot de vaders.

Onze missie is om meer ruimte te creëren voor Betrokken Vaderschap in Nederland. Want betrokken vaders laten hun kinderen floreren!

Om dit mogelijk te maken werken we als stichting met Vaders, Professionals en Werkgevers. Professionals zijn belangrijke beïnvloeders van jonge gezinnen en kunnen meehelpen om vaders al vanaf het begin een plek te geven naast de moeder. Werkgevers zijn belangrijk in het creëren van en context waarin ruimte wordt geboden aan werknemers om te kiezen voor ouderschap en vaderschap.

Raad van Advies

Onze Raad van Advies bestaat uit:

Prof. dr. R. (Renske) Keizer – Bijzonder hoogleraar vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam
Dr. S.L. (Susan) Ketner – Lectoraat ouderschap en ouderbegeleiding Hogeschool Leiden
Dr. N. (Nicole) Lucassen – universitair docent en onderzoeker pedagogische wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. L.W.C. (Louis) Tavecchio – Emeritus hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam

Informatie over de Stichting voor Betrokken Vaderschap

  • Ons RSIN/fiscaal nummer is 8560.23.061
  • Contactgegevens: info@vdrs.nl / Telefoon 06-20432681
  • Bestuurssamenstelling:
    • Voorzitter: Marius van Regteren;
    • Secretaris: Niels Meijerink;
    • Penningmeester: Robin de Jong.

Volg ons!

We vinden het geweldig als je onze social media bezoekt. Vergeet niet te liken!